Channeling

Hakukoneoptimointi osana yrityksen markkinointia

Hakukoneoptimointi on tapa hallita ja kehittää sivuston löydettävyyttä hakukoneissa kuten Googlessa. Googlella on Suomessa n. 95 %:n markkinaosuus, joten tässä artikkelissa keskitytään yksinomaan Googleen.

Hakukoneoptimointi koostuu toimenpiteistä, joilla pyritään varmistamaan sivuston sijoittuminen mahdollisimman korkealle Googlen luonnollisissa eli orgaanisissa hakutuloksissa. Google Adwords-mainoksilla ei voida varsinaisesti vaikuttaa luonnollisten hakujen tuloksiin. Google-mainonta toimii kuitenkin hyvin yhdessä hakukoneoptimoinnin tukena kävijöiden hankkimisessa.

Seuraavassa on esimerkkejä hakukoneoptimoinnin periaatteista:

  • tuplasisällön välttäminen (sama sisältö ei saa sijaita useamman kuin yhden url-osoitteen alla)
  • Kullakin sivulla on title-elementti, joka sisältää hakusana(t), joilla sivun halutaan löytyvän hakutuloksista.
  • Kullakin sivulla on yksi h1-tägillä merkitty pääotsikko. Alaotsikot on merkitty h2-, h3- ja h4-tägeillä.

Googlen hakurobotti kiinnittää sivustolla huomiota lähinnä seuraaviin kolmeen asiaan: 1) sivuston tekniikka (onko sivustolla esimerkiksi sen indeksointia haittaavia esteitä tai esiintyykö sama sivusisältö useamman kuin yhden url-osoitteen alla?). Toinen merkittävä alue on 2) sivuston sisältö ja sen kohdennus yksittäisille hakutermeille (Google näkee sivuston yksittäisten html-sivujen kokoelmana. Hakurobotti pyrkii löytämään yksittäisen sivun, jonka sisältö vastaa mahdollisimman hyvin hakijan etsimää hakutermiä). Kolmas tekijä on 3) sivuston maine (maineeseen vaikuttavat esimerkiksi verkkotunnuksen ikä ja erityisesti sivustolle osoittavien ulkoisten linkkien laatu ja määrä)

Hakukoneoptimointi

Linkkejä